Restauratie/reparatie

Restauratie
Op den duur gaat het lood scheuren vertonen en verdwijnt de kit tussen het lood en het glas. Het glas in lood raam gaat "rammelen". Op dat moment is een glas in lood raam aan restauratie toe. Dan houdt in dat het lood wordt vervangen, de (schoongemaakte) ruitjes worden teruggplaatst, het glas in lood raam opnieuw wordt gekit, gepoetst en teruggplaatst.

Reparatie
In geval van reparatie worden een of meerdere ruitjes vervangen. Dat gebeurt ofwel ter plekke ofwel in de werkplaats, afhankelijk van de grootte en de locatie van de schade.

voorbeeld